Eynesil Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Eynesil Ziraat Odası > Bölgemiz Hakkında

Bölgemiz Hakkında

İlçemizin adını nereden aldığı konusunda kesin bir yazılı kaynak bulunmamaktadır. Eynesil adını Türklerin bölgeye yerleşmesiyle aldığı sanılmaktadır. Eynesil İsmininİyinesil’den değişimle Eynesil’e dönüştüğü, İnesi Beyden kaynaklandığı yolunda rivayetler vardır.

XVI. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Osmanlı Coğrafyacılarından Mehmet AŞIK eserinde, Trabzon ve Giresun arasındaki bölgede Türk halkından mühim bir kısmınınÇepnilerden meydana geldiğini ve bölgenin batı ile güney tarafındaki dağların Çepni dağları adını taşıdığını yazmaktadır.

Yine Yavuz Selim devrine ait Trabzon tahrir defteri, Giresun bölgesindeki halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğunu pek açık bir şekilde göstermektedir. 1515 yılında yazılmış bulunan bu deftere göre, Ordu - Giresun, Giresun - Torul, Görele - Eynesil arasındaki yörede çok yoğun bir Türk nüfusu görülmekte ve burası Vilayet-i Çepni adını taşımaktadır. Çepni’lerin diğer Türk oymakları ile birlikte Trabzon - Torul  ve Vakfıkebir arasındaki sahada kalabalık bir şekilde yaşadıkları görülmektedir. XVI. yüzyılda Ordu - Trabzon arasındaki bölge, Türk çoğunluğu tarafından iskan edilmiş olup, hepside yerleşik hayat sürdürmüştür.

Eynesil, Cumhuriyetin ilk yıllarından 1930 yılına kadar Görele’ye bağlı bir köy iken, 1930 yılında Bucak teşkilatı kurulmuş, 1962 yılına kadar toplam 14 bucak müdürü görev yapmıştır. İlçemiz 1960 yılında Görele İlçesinden ayrılarak müstakil ilçe olmuştur. İlçeye bağlı 11 köy ve 1 adet belde bulunmaktadır..

Giresun ilinin 15 ilçesinden biri olan Eynesil, Kuzey kıyı şeridinde ilin en doğu ucunda Trabzon iline sınır, 51 Km2’lik yüz ölçüme sahip bir ilçedir. Önemli sayılacak dağları, ovaları, göl ve akarsuları mevcut değildir. Bol yağış almasının sonucu olarak da geniş bir bitki örtüsüne sahiptir.